Zaljubljenost

Od svih zabluda u vezi ljubavi,najjače i najubedljivije je verovanje da je zaljubljenost

ljubav ili bar jedna njena manifestacija.Kad smo zaljubljeni čini nam se da sve deluje moguće,

možemo savladati sve prepreke.Verujemo da će se pred silinom naše ljubavi,ukloniti

sve sile pozicije i nestati u tami.Svi problemi će biti savladani.Budućnost je obasjana

jarkom svetlošću.Ali,osećaj strastvenog voljenja koja je karakteristična za zaljubljenost

uvek prolazi.Procvat romanse je prolazan.

,