Porodični krug

Porodica je prvi i najvažniji krug.

Porodica nam osigurava u poznavanju ljudskih odnosa osnovne instrukcije za život.Mi smo

neodvojivi od porodice,šireg društva,kao od vazduha koji udišemo.Usamljeni umiremo.

Sjedinjeni sa  onima koje volimo,napredujemo.Nijedan odnos koji imamo sa članovima porodice

ili sa  ljudima iz našeg mesta,ne ostaje isti tokom  života.Kao i sve ostalo,i oni se menjaju 

kako starimo.Deca vrlo rano nauče da su ona i njihove porodice pravi učesnici u nekoj vrsti 

igre,scenarija,koji svakoj osobi daje određen tekst koji treba izgovoriti.Kako osoba sazreva,

scenarij je sve složeniji i delikatniji.