RAZUMAN PRISTUP ZDRAVLJU

Na svu sreću, svest o zdravlju u savremenom svetu visoko je razvijena.

Radeći na telesnom zdravlju i negujući zdrav,pozitivan pristup životu,povećavamo šanse za

srećno,pozitivno postojanje.

Svoje telo imamo kao dar.U suštini sve što možemo da učinimo je da vodimo brigu o onome što

imamo.Zdrav, osmišljen i srećan  život počinje s razumnom brigom za telo koje imamo.

Iz čovekovog života proizilazi veoma čudno saznanje-ljudsko biće između svih stvorenja na

ovom svetu,najviše zlostavlja svoje telo,sa štetnim delovanjem.Naš odnos prema našem telu

otkriva koliko cenimo sebe,kada je u pitanju zdravlje to se svodi na jedno načelo;zdrav razum

u naporima za održavanje zdravlja u stvari znači razumnu upotrebu onoga što je dobro i

uzdržavanje od onoga što znamo da nije dobro i da je štetno.

To se odnosi na ishranu,vežbanje,ali i na celokupni stil života.Ključevi za to su umerenost i

disciplina.

Ovo načelo zdravog razuma može nam pomoći da doslovno izbegnemo mnoštvo grešaka.

Dobru ishranu i odgovarajuće vežbanje treba dodati celovitom paketu,koji obuhvata vedar 

pogled za život i čistu sigurnu okolinu.